Welkom op onze website!

De Voedselbank Zwijndrecht stelt zich ten doel om personen en gezinnen die in een (tijdelijke) financi?e noodsituatie verkeren te helpen

De drie belangrijkste punten zijn:

  1. Het terzijde staan van mensen die op grond van hun te lage inkomen of andere moeilijke financi?e omstandigheden tijdelijk of permanent niet langer mee kunnen komen in de eigen omgeving en samenleving en voor wie de ondersteuning door overheid en reguliere hulpverlening niet toereikend is;
  2. Het tegengaan van mogelijke verspilling van voedingswaren door te voorkomen dat deze ter vernietiging zouden worden aangeboden en ervoor te zorgen dat deze voor consumptie beschikbaar komen aan hen die daaraan de meeste behoefte hebben;
  3. Het fungeren als instrument ter signalering van concrete noden naar de lokale overheid, hulpverlenende instellingen en levensbeschouwelijke organisaties in Zwijndrecht

Heeft u op vrijdagmiddag, minimaal 1 keer in de 3 -4 weken, een paar uur de tijd om te helpen met het uitdelen van voedselpakketten? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij Voedselbank Zwijndrecht! Tevens zoeken wij chauffeurs die op vrijdag goederen ophalen bij het distributiecentrum en verschillende sponsors.

Aanmelden kan via: vsbzwijndrecht@hotmail.com

BEZOEK MINISTER SCHOUTEN

LEES MEER

 

KLIK

ATOS

 

OPBRENGST 3 DAAGSE

 

PVDA BAKT ZE BRUIN

VOOR DE VOEDSELBANK