Toekenningscriteria

Voedselpakket aanvragen

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor hulp van de Voedselbank via de verstrekking van een voedselpakket; dan kunt u hiertoe een aanvraag/verzoek indienen bij de Locale Voedselbank in Zwijndrecht.

De aanvragen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket worden gedaan met hulp van hulpverlenende instanties zoals maatschappelijk werk diaconieën van kerken RIAGG, thuiszorg e.a. In Zwijndrecht worden veel aanvragen behandeld door de Stichting Graag Gedaan.

Samen met de cliënt vult de hulpverlenende instantie het aanvraagformulier in en stuurt dit door naar de Voedselbank Zwijndrecht. Tijdens een intake gesprek met de hulpverlenende organisatie dient de cliënt zijn financiële papieren te overleggen.

Gebaseerd op de geldende criteria zal de voedselbank laten weten of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Elke aanvraag wordt zorgvuldig en discreet beoordeeld. Wanneer u zich met uw gegevens over inkomen en vaste lasten met een van de die instanties in verbinding stelt kan de aanvraag worden gedaan. U krijgt dan meestal binnen twee weken bericht.

Incomplete aanvragen en/of evaluaties kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

 

Wanneer is mijn aanvraag/evaluatie compleet?

- In geval van een aanvraag maakt u gebruik van het meest recente exemplaar van het aanvraagformulier (zie onderstaande link).

 - In geval van inkomen is de aanvraag/evaluatie voorzien van een recente uitkerings- en/of salarisspecificatie.

 - In geval van leefgeld is de aanvraag/evaluatie voorzien van bankafschriften van de LEEFGELDREKENING van cliënt over de laatste 3 maanden (niet van de beheerrekening, niet van de gewone betaalrekening en geen budgetplan).

 - In geval van geen inkomen is de aanvraag/evaluatie voorzien van bewijs hiervan; bevestiging van aanvraag uitkering of kopie beschikking waaruit blijkt dat cliënt geen uitkering (meer) ontvangt.

 - In geval van het ontbreken van huurtoeslag/zorgtoeslag/kindgebonden budget is de aanvraag/evaluatie voorzien van bewijs dat dit in aanvraag is (bevestiging van de belasting of een screenshot/uitdraai van het aanvragen via DigiD) of de beschikking indien een toeslag onder beslag ligt.

- Lopende aflossingen worden per schuldeiser per maandelijkse aflossing gespecificeerd.

 


 

U kunt hier het aanvraagformulier downloaden in PDF of XLSX

U kunt hier het evaluatieformulier downloaden in  PDF of XLSX

 

 
 
-