ANBI 2016 Voedselbank Zwijndrecht

ANBI 2016 Voedselbank Zwijndrecht 1. Naam: Voedselbank Zwijndrecht 2. RSIN nummer: 8215.43.520 3. Contact gegevens: Postbus 92, 3330 AB Zwijndrecht, 06 33775449, vsbzwijndrecht@hotmail.com, www.voedselbankzwijndrecht.nl 4. Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Dhr. W. Sandee Secretaris: Dhr. P. van Doorn Penningmeester: Dhr. G. van Nes 1.1 De missie van de voedselbanken ‘Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers’. 1.2 De visie van de voedselbanken ‘In Nederland leeft meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn’. 1.3 De kernwaarden van de voedselbanken De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen: - We werken uitsluitend met vrijwilligers - We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt - We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel - We verstrekken uitsluitend gratis voedsel - We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk - We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) - We zijn transparant in onze verantwoording


1.4 De hoofddoelstellingen van de voedselbanken De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen: - Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen - Het voorkomen van verspilling van goed voedsel Om vermelde punten 1.1 t/m 1.4 te realiseren werken wij nauw samen met onze lokale ondernemingen, serviceclubs, kerken, scholen, welzijnsorganisaties etc. 1.5 Beloningssysteem Een kernwaarde van Voedselbank Zwijndrecht is dat in heel de organisatie uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt. Er wordt dus nooit betaald in welke vorm dan ook. Door de vrijwilligers gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden

Overzicht activiteiten Stichting Voedselbank Zwijndrecht 2016 Kernactiviteit De voedselpakketten zijn op alle vrijdagen in 2016 verstrekt. Het aantal verstrekte pakketten liep in de loop van het jaar op van ongeveer 90 pakketten aan het begin van het jaar naar ongeveer 120 pakketten aan het eind van 2016. Met deze pakketten werden ongeveer 300 personen wekelijks gesteund. Van dit aantal zijn ongeveer 140 personen jonger dan 18 jaar. Wanneer we kijken naar het algemene armoede cijfer in Zwijndrecht, blijkt dat we nog lang niet alle mensen die in aanmerking zouden komen voor een pakket bereiken. We doen via allerlei kanalen ons best om het werk van de Voedselbank onder de aandacht te brengen zodat mensen die het nodig hebben ons weten te vinden.

Er zijn twee vaste uitdeellocaties: de Lindtse Kerk en wijkcentrum Xiejezo.

Organisatie Het bestuur van de Voedselbank Zwijndrecht vergaderd maandelijks. Aan het einde van 2016 heeft bestuurslid mw. Ineke Ruitenberg afscheid genomen van het bestuur. Zij was vanaf het begin betrokken geweest bij Voedselbank Zwijndrecht en blijft nog wel actief als vrijwilliger. Haar taak binnen het bestuur wordt overgenomen door mw. Julien Bergman.

Een groep van +/- 25 vrijwilligers is bij toerbeurt op vrijdag verantwoordelijk voor het uitdelen van de pakketten. Een team van +/- 15 vrijwillige chauffeurs zorgt voor het transport van de pakketten vanuit Rotterdam en voor het ophalen van voedsel van sponsoren. Tevens zijn er gedurende de vrijdag 2 coördinatoren actief welke de werkzaamheden organiseren.

De opslagruimte in het pand aan de Mimosastraat is in 2016 nog verder ingericht om zo veel mogelijk voedsel te kunnen opslaan.


De website wordt onderhouden door een vrijwilliger. Zie http://www.voedselbankzwijndrecht.nl/

Voedselveiligheid Voedselbank Zwijndrecht is in 2015 gecertificeerd als “Groen”. Dit betekent dat er gewerkt wordt volgens de eisen van de Voedsel en Waren Autoriteiten op het gebied van voedselveiligheid. Dit geldt zowel voor de opslag als voor de uitdeellocaties. In 2016 heeft er opnieuw controle plaatsgevonden en is de certificering verlengd. Tevens zijn de procedures op het gebied van voedselveiligheid waar nodig nog aangescherpt.

Tijdens de vrijwilligersavond in februari 2016 werd in aanwezigheid van o.a. wethouder Jolanda de Witte, het certificaat “Groen” officieel uitgereikt aan het bestuur van Voedselbank Zwijndrecht door een vertegenwoordiger van het landelijk bestuur van Voedselbanken Nederland. Tijdens deze avond werd er ook een presentatie / training verzorgd over voedselveiligheid voor de vrijwilligers. Daarnaast was er nog een verslag met foto’s van de fietstocht naar Rome welke 2 vrijwilligers hadden gemaakt in 2015, waarvan de opbrengst bestemt was voor Voedselbank Zwijndrecht.

Samenwerking Voedselbank Zwijndrecht is lid van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. Binnen Voedselbanken Nederland is Voedselbank Zwijndrecht lid van het Regionaal Overlegplatform Regio Rotterdam. Hierin wordt samen gewerkt met de regionale voedselbanken en met het distributiecentrum van Voedselbank Rotterdam.

Ook in 2016 zijn er in kerken en op scholen in Zwijndrecht regelmatig inzamelingen geweest van producten voor de voedselbank. Tevens zijn er acties geweest van diverse serviceclubs en andere lokale organisaties om het werk van de voedselbank te steunen of om de cliënten van de voedselbank aanvullende steun te verstrekken.

Een bijzonder evenement in 2016 voor Voedselbank Zwijndrecht was de Verkerkloop. Een deel van de opbrengst van dit mooie (en grote) evenement dat georganiseerd wordt door de Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel in samenwerking met Verkerk Elektrotechniek was voor de kinderen van de cliënten van Voedselbank Zwijndrecht.

De betrokkenheid van de Zwijndrechtse burgers bij het werk van de voedselbank is groot. Daarnaast weten we ons als Voedselbank Zwijndrecht, in onze kern- en overige activiteiten ten behoeve van onze klanten, gesteund door een groot aantal Zwijndrechtse ondernemingen, serviceclubs en particulieren.
 

 

 

Jaarrekening2016

HOME